Home

We- Consult You, is een jonge en energieke business management consultancy, opgericht door Kiyomars Mahmoud in samenwerking met hoog gekwalificeerde jonge Nederlandse en Afghaanse professionals. Door het delen van kennis en ervaring, is het ons doel om het menselijk potentieel te optimaliseren. We Consult You wil op micro, meso en macro niveau zijn diensten aanbieden. Het doel is om de Afghaanse economische positie op een duurzame manier te versterken en helpen ontwikkelen om de achterstanden op de wereldeconomie in te halen. Door de kennis van het Westen met het Oosten te delen en vice versa, streven we ernaar om de wereldeconomie te verbeteren.

The best minds and ideas are not found everywhere                         CONSULT US TO CONSULT YOU PROFESSIONALLY