Afgeronde projecten

GAP Good Agriculture Practice: het GAP centrum in Afghanistan zal de voedselzekerheid en de ontwikkeling van de landbouw bevorderen door ontbrekende diensten te leveren aan overheidsinstanties, NGO’s en particuliere boeren, zoals belangrijke materialen en technologie die daardoor de economische vooruitgang en de sociale ontwikkeling zullen bevorderen. Dit project werd gemonitord en ondersteund door We Consult You.