پروژه های جاری

در حال حاضر وی کانسولت یو بالای دو پروژه تمرکز دارد

ایجاد فابریکه پودر بادنجان رومی

ایجاد اولین فابریکه پودر بادنجان رومی بصورت استاندارد و کاملا بهداشتی درولایت هرات. این پروژه به وسیله شرکت هالندی به همکاری وی کانسولت یو وبوسیله یک سرمایه گذار محلی (افغان) ایجاد و تطبیق میگردد. هدف اصلی این اقدام این است که ظرفیت تولید داخل کشور را بالابرده تا از وارد نمودن اجناس مشابه کاسته شود. فعالیت این گونه فابریکه ها کمک برای استخدام افراد زیادی گردیده بخصوص خانم های افغان که باوجود ظرفیت بالای کاری شان از بیکاری های دوامدار رنج میبرند.

واحد تصفیوی و بهداشت سازی آب

دومین کار بزرگ ما معرفی و ایجاد واحد تصفیوی و بهداشت سازی آب نوشیدنی برای مکاتب دخترانه و مراکز صحی ولسوالی ها و شفاخانه های ولایتی در افغانستان میباشد. این واحد تصفیه آب که مجهز با سیستم سولر آفتابی میباشد بطور مکمل خود کار است. سیستم خودکار تصفیه آب تمام تخمک های کرم های آبی را از بین برده و آب را بصورت بهداشتی تصفیه مینماید.